DSC 3200 small

Ο Σύρος Κοσκοβόλης δίνει απαντήσεις στα καυτά προβλήματα του Δήμου Αθηναίων, στην πρώτη του συνέντευξη από τον Γιώργο Καμίνη.
Διαβάστε αναλυτικά τις προτάσεις του για τα κοινωνικά προβλήματα, την ανεργία, τη διοικητική απλοποίηση του Δήμου Αθηναίων προς όφελος των πολιτών, τις προτεραιότητες στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020  για την Αθήνα, για τα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο που δραστηριοποιείται στον δήμο της Αθήνας και τις προτάσεις και πρωτοβουλίες του για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της τοπικής ανάπτυξης και για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

 

 

 

1.Ποια είναι τα κυριότερα κοινωνικά προβλήματα του δήμου Αθηναίων και ποια τα μέτρα που προτείνετε;

Ο Δήμος Αθηναίων κατά την πιο πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ (2011) παρουσιάζει σοβαρή μείωση του πληθυσμού κατά 16,9%, που πλέον ανέρχεται σε 655.780 άτομα, από 789.116 άτομα κατά την απογραφή του 2001. Η μείωση αυτή εκτιμάται ότι οφείλεται στην ολοένα και εντονότερη υποβάθμιση μεγάλου μέρους του «ιστορικού κέντρου» της πόλης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα της πόλης της Αθήνας (κυρίως του ιστορικού κέντρου) , έχει χαρακτηριστικά έκτακτης ανάγκης. Παρουσιάζονται μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα σε πολλά επίπεδα (κοινωνικό, οικιστικό, επιχειρηματικό, περιβαλλοντικό, λειτουργικό κ.λπ.), τα οποία μέρα με τη μέρα μεγεθύνονται. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στη χώρα, της ύφεσης, της δραματικής μείωσης της επιχειρηματικότητας, της σημαντικής αύξησης της ανεργίας, και της συνακόλουθης δημιουργίας εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων κοινωνικής συνοχής στην πόλη.

Τα προβλήματα αυτά εστιάζονται κατά βάση σε ενήλικα άτομα και τα παιδιά τους, που βρίσκονται - λόγω της οικονομικής κρίσης - σε κατάσταση ανάγκης. Ενδεικτικά, αφορούν ακατάλληλη ή επισφαλή στέγαση, γενικότερη οικονομική ανέχεια, αλλά και αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών (διατροφή, πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, κ.λπ.), με όλες τις συνέπειες που αυτά έχουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας και, ιδίως, στα παιδιά. Τα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα λάβουν εκρηκτικές διαστάσεις και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, προεξάρχοντος του Δήμου της Αθήνας, θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους.

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

 • Ύφεση, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης – μαζική απώλεια θέσεων εργασίας.
 • Υψηλά επίπεδα κινδύνου φτώχειας.
 • Έλλειψη προσαρμογής των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (ιδιαίτερα για ενήλικες ανέργους και εργαζόμενους με κενά σε γνώσεις και ασυνέχεια στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές).
 • Δυσκολία πρόσβασης στην εργασία για τις γυναίκες και τους νέους, με συνέπεια πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης γι’ αυτούς.
 • Μακροχρόνια ανεργία και δυσκολία πρόσβασης στην εργασία για ειδικές ομάδες πληθυσμού.
 • Αδήλωτη εργασία – παραεμπόριο.
 • Μεγάλος αριθμός μη νόμιμων μεταναστών, που διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες.
 • Εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων δημόσιας υγείας του πληθυσμού (π.χ. μεταδοτικές ασθένειες και περιορισμοί θεσμικού πλαισίου).
 • Εκτιμώμενη έλλειψη οικονομικών πόρων του Δήμου για την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής. 

Το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βαίνει αυξανόμενο συνεπεία της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 27,7% του πληθυσμού της χώρας, ενώ ο κίνδυνος της φτώχειας στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών εκτιμάται σε 16,4%. 

Με βάση στοιχεία για την κοινωνική κατάσταση στο Δήμο , εκτιμάται ότι στο κέντρο της Αθήνας διαβιούν περίπου 1.700 άτομα που χαρακτηρίζονται ως άστεγοι. Αναφορές Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και άλλων δρώντων στο πεδίο εκτιμούν ότι ο αριθμός των αστέγων στο Δήμο Αθηναίων ξεπερνά τα 3.000 άτομα.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών προτείνουμε να ληφθούν μέτρα που θα στοχεύουν στα ακόλουθα:

 • Βελτίωση και επέκταση των δράσεων ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άστεγοι, παιδική φτώχεια κ.λπ.).
 • Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των γυναικών, των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού.
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού, μέσω εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών δια βίου μάθησης.
 • Υλοποίηση πολιτικών ενσωμάτωσης των νομίμων μεταναστών στον κοινωνικό ιστό.
 • Ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος των μη νόμιμων μεταναστών.
 • Προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού με την αντιμετώπιση του κατακερματισμού και των ελλείψεων στο σύστημα πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
 • Βελτίωση των συνεργιών μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Δήμου, Εκκλησίας και ΜΚΟ.

 

2. Γιατί κατεβαίνετε στις εκλογές;

Θα  προσπαθήσω να  αποτελέσω μια  γέφυρα που  θα συνδέσει τον Δήμο με τα Επιμελητήρια, τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και  την  Εκκλησία, για να κάνουμε τον Δήμο Αθηναίων πρότυπο άσκησης μιας σύγχρονης  πολιτικής για  την   κοινωνική πρόνοια, τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και την τοπική ανάπτυξη. Ελπίζω  να  το  πετύχω, αξιοποιώντας την  30χρονη εμπειρία μου  στον ΕΟΜΜΕΧ,  στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, στην προώθηση της γυναικείας και  κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων καθώς και  στην αξιοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

3. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για τη διοικητική απλοποίηση στη Δήμο, προς όφελος των πολιτών;

Εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών όπως ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων και Διαδικασιών , με την εφαρμογή προσεγγίσεων και τεχνολογιών που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο (RFID, QR codes, Εξόρυξη Διεργασιών). το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες με τις οποίες έχουν συναλλαγές οι δημότες για την ταχύτερη, περισσότερο αξιόπιστη και πλήρως διαφανή εξυπηρέτησή του.

Ο δήμος θα μειώσει στο ελάχιστο την γραφειοκρατία στις συναλλαγές με τους πολίτες αντικαθιστώντας τη γνωστή διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων προς τις υπηρεσίες με τη χρήση της Κάρτας του Δημότη μέσω της οποίας ο κάθε δημότης θα μπορεί, είτε προσερχόμενος στα Σημεία Εξυπηρέτησης Δημότη (ΣΕΔ), είτε μέσω internet, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, να υποβάλει το αίτημά του και στη συνέχεια να παρακολουθεί με ηλεκτρονικό τρόπο τον εξέλιξή του μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Το Σύστημα θα υποστηρίζει παράλληλα τους υπαλλήλους στη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ικανοποίηση κάθε αιτήματος μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και, πολύ σημαντικό, ενισχύοντας την ασφάλεια της διακίνησης των εγγράφων. Τέλος, θα παρέχει τη δυνατότητα στη Διοίκηση του Δήμου να εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την αναγνώριση πιθανών δυσλειτουργιών σε συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη καθυστερήσεων και την εν γένει μη ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών.

Για την ολοκλήρωση της σχεδίασης του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος ο δήμος να συνεργαστεί με επιστημονικούς φορείς εγνωσμένου κύρους ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των δημοτών όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

 

4. Ποια είναι τα προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο που δραστηριοποιείται στον δήμο της Αθήνας και ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης;

Η Αθήνα της κρίσης παρουσιάζει σήμερα σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις όσον αφορά την επιχειρηματική αναγέννησή της.

Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι τα ακόλουθα.

 • Παρεμπόριο

Το Παραεμπόριο αποτελεί σημαντική μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού. Η πολιτική & κοινωνική του διάσταση είναι κρίσιμη και βαρύνουσα , για την επιβίωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δήμο Αθηναίων.Το Παραεμπόριο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της Παραοικονομίας στη χώρας μας. Προτείνεται η στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και εργαλείων άσκησης πολιτικής για το παραεμπόριο και τη δημιουργία σχετικών υποδομών στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και τον συντονισμό των συναρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών (Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Τελώνια, κλπ).

Ενεργοποίηση του “Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου” (ΣΥΚΑΠ) που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και του “Συστήματος Συγκέντρωσης Καταγγελιών” και προώθηση τους προς τις συναρμόδιες τοπικές αρχές.

Εκπαίδευση των επιχειρήσεων για την αποφυγή ανεπίτρεπτων συμπεριφορών αλλά και τον εντοπισμό παράνομων πρακτικών στον εμπορικό τους χώρο.
Συνεργασία δήμου Αθήνας με τα τρία Επιμελητήρια ΕΒΕΑ,ΒΕΑ,ΕΕΑ και τους κοινωνικούς εταίρους ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ,ΓΣΕΕ,ΣΕΒ, ώστε να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την καταστολή του φαινομένου αυτού.

 • Γκετοποίηση μέρους του ιστορικού κέντρου της Αθήνας

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Μάρτιος 2011), οι ετήσιες απώλειες του ελληνικού δημοσίου από παράνομες ή μη νόμιμες δραστηριότητες στο ιστορικό κέντρο, αγγίζουν το ποσό των € 450.000.000. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, κατά τη διάρκεια του 2009-10 το κέντρο της πόλης είχε εμπορική απώλεια της πελατείας του περίπου 25% και ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 31%. Κατά την ίδια περίοδο ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές, επιδεινώνοντας την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας που χάνονται από τις επιχειρήσεις του κέντρου, δεν φαίνεται να μεταφέρονται αλλού. Ως εκ τούτου, η πορεία της απαξίωσης του κέντρου πλήττει τη συνολική απασχόληση και κατ΄ επέκταση την εθνική οικονομία. Επίσης, πολύ μεγάλο είναι το πρόβλημα στον τουρισμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα όπου λόγω της κατάστασης στο κέντρο, οι μεγάλες και πολυτελείς μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή της Πλατείας Ομονοίας, αναγκάζονται να διαθέτουν τα προϊόντα τους από 50% έως 65% χαμηλότερα από τα ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας που λειτουργούν σε άλλες περιοχές της Αττικής.

 • Χαμηλό επίπεδο τεχνολογικής ικανότητας και τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα υπάρχει ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και υπηρεσιών. Το χαμηλό επίπεδο της τεχνολογικής ικανότητας χαρακτηρίζει ακόμη και αυτές τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο και με δραστηριότητες χονδρικής πώλησης, χαρακτηρίζονται από περιορισμένες δραστηριότητες δικτύωσης, και σε πολλές περιπτώσεις από ξεπερασμένες τεχνολογικά λειτουργίες.

 • Έλλειψη συνεργασιών και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Η επιχειρηματική και καινοτομική επίδοση μιας πόλης εξαρτάται όχι μόνο από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (συνεργάζονται) στην παραγωγή και τη διανομή γνώσης. Παρά το γεγονός ότι οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων αποφέρουν σημαντικά οφέλη, όπως ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές, μείωση λειτουργικού κόστους και παροχή βοηθητικών υπηρεσιών, αποδεικνύεται ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην ανάπτυξη συνεργασιών. Ειδικότερα, η εσωστρέφεια των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των πολύ μικρών, εμποδίζει την ανάπτυξη μίας συνεργατικής κουλτούρας και οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε δύο παράγοντες:

(α) την απουσία σχετικής ιστορίας και θετικών παραδειγμάτων, και, 

(β) το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και κατάρτισης τόσο σε θέματα γενικής παιδείας όσο και σε αντικείμενα τεχνολογίας, marketing, επιχειρηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Υπάρχουν δύο αρχικοί δρόμοι ανάπτυξης της επιχειρηματικής ζωής μίας πόλης. 

 • πρώτον, η υποβοήθηση των υπαρχουσών επιχειρήσεων και
 • δεύτερον η ενίσχυση νέων επιχειρήσεων οι οποίες καινοτομούν, επενδύουν στη γνώση και μπορούν να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και να συνεισφέρουν πιο δραστικά στην απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας.

Ο Δήμος Αθηναίων συγκεντρώνει επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους κλάδους. Αρκετές επιχειρήσεις διατηρούν την έδρα τους στην Αθήνα χωρίς όμως να έχουν τις βασικές τους παραγωγικές δραστηριότητες στα διοικητικά όρια του δήμου, όπως π.χ. οι επιχειρήσεις στον κλάδο των λατομείων ή της γεωργίας και της αλιείας. Αν και το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εμφανίζεται σημαντικό για την απασχόληση, ως ο μεγαλύτερος κλάδος με βάση αυτό το κριτήριο, στην ουσία όμως, τα οφέλη για την απασχόληση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, είναι μεγαλύτερα εάν οι παρεμβάσεις επικεντρωθούν σε κλάδους όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, οι υπηρεσίες και η μεταποίηση. Με κριτήριο την απασχόληση, οι υπηρεσίες που παρουσιάζουν μεγάλη σημασία είναι αυτές που σχετίζονται με την εμπειρία (συμπεριλαμβανομένου και του τουρισμού). Οι δραστηριότητες εμπειρίας περιλαμβάνουν του κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό και επιπλέον τους κλάδους: Λιανικό εμπόριο, αθλητικός εξοπλισμός και παιχνίδισ σε ειδικευμένα καταστήματα, Τέχνες του θεάματος, Καλλιτεχνική δημιουργία, Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, Δραστηριότητες μουσείων, Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, Εγκαταστάσεις γυμναστικής, Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.

Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την εξωστρέφεια και τη θετική επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο, σημαντικότεροι κλάδοι (με κριτήριο τον αριθμό επιχειρήσεων που εξάγουν) είναι αυτοί της μεταποίησης και ιδιαίτερα εξειδικευμένων δραστηριοτήτων όπως η κατασκευή κοσμημάτων, μουσικών οργάνων, παιχνιδιών, ιατρικών οργάνων.

Σημαντικοί είναι επίσης και οι κλάδοι υπηρεσιών (εκτός από τον τουρισμό) της ενημέρωσης και επικοινωνίας ή creative industries όπως αποκαλούνται όπου περιλαμβάνονται δώδεκα δημιουργικοί τομείς και συγκεκριμένα: διαφήμιση, αρχιτεκτονική, τέχνες και αγορές αντικών, χειροτεχνία, σχεδιασμού-design , σχεδιασμός της επικοινωνίας, σχεδιασμός μόδας, ταινιών, βίντεο και φωτογραφίας, λογισμικό, παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών εκδόσεων, μουσική και τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες, εκδόσεων, τηλεόραση, ραδιόφωνο.. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες με έντονη εξωστρέφεια οι οποίες θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις μη παραγωγικές (και μη οχλούσες) δραστηριότητες στην Αθήνα όπως π.χ η πληροφορική.

Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Αθήνα δεν στοχεύουν τόσο στην αγορά της πόλης αλλά περισσότερο στην πολύ μεγαλύτερη αγορά της Αττικής.

Παράλληλα απευθύνονται στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι διασυνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή της Αττικής για προμήθεια εξοπλισμού, πρώτων υλών και τεχνογνωσίας είναι πολύ σημαντική και επομένως παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων αυτών θα πρέπει να έχουν εμβέλεια που ξεπερνά τα όρια του Δήμου.

Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας της κρίσης είναι η ρευστότητα, η οποία στην ουσία στραγγαλίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Ακολουθούν σε σπουδαιότητα η ανάγκη ανάπτυξης των εξαγωγών, αλλά και ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέλος, η ποιότητα του αστικού (δομημένου) περιβάλλοντος (όπως η καθαριότητα, η ασφάλεια και η προσβασιμότητα) μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις έχει μεγάλη σημασία για την προσέλκυσή τους, όπως π.χ. οι βιοκλιματικές, αναπλάσεις οριοθετημένων περιοχών και τα κόστη που δεν σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, όπως είναι τα δημοτικά τέλη. 

Παράλληλα η Αθήνα αποτελεί και ένα μεγάλο αγοραστικό κέντρο το οποίο συγκεντρώνει αγοραστικό κοινό από το σύνολο της Αττικής αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι αγοραστές που προέρχονται εκτός Αθηνών αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των τακτικών πελατών που επισκέπτονται τις αγορές της πόλης μια ή περισσότερες φορές το μήνα.

Τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή συγκεκριμένων εμπορικών περιοχών είναι η δυνατότητα συνδυασμού των αγορών με άλλες δραστηριότητες και οι τιμές. Το πρώτο κριτήριο εμφανίζει μεγαλύτερη σημαντικότητα για τις γυναίκες, ενώ το δεύτερο για τους άνδρες. Το κριτήριο των τιμών είναι επίσης σημαντικό για τους νέους έως 18 ετών και για τους συνταξιούχους (66+).

Ο Δήμος της Αθήνας πραγματοποίησε Διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς Φορείς και Επενδυτές από την οποία αντλήθηκαν ιδέες και προτάσεις που μπορούν να αποτυπωθούν στους εξής άξονες:

Α. Εξωστρέφεια

Δημιουργία μιας δομής με την μορφή του one stop shop για την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια, που θα μπορεί να στεγάσει και δραστηριότητες B2B καθώς και το παρατηρητήριο για την επιχειρηματικότητα του Δήμου της Αθήνας. Επίσης δράσεις υποστήριξης όπως το rebranding των εταιρικών προφίλ των εξωστρεφών επιχειρήσεων, επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό , υποστήριξη των εταιρειών σε εμπορικές εκθέσεις , συνεργασία με τις ελληνικές πρεσβείες κλπ.


Β. Νέοι Επιχειρηματίες

Δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων για την στήριξη των νέων επιχειρηματιών που αποτελεί τη βάση της αναγέννησης της επιχειρηματικότητας.
Στήριξη μέσω εκπαιδευτικών ενεργειών των νέων επιχειρηματιών , αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τους ακαδημαϊκούς φορείς που εδρεύουν στο Δήμο, κλπ.


Γ. Δομημένο περιβάλλον

Κάλυψη των προσόψεων των άδειων καταστημάτων με καλόγουστα σχέδια σε συνεργασία για παράδειγμα με τη Σχολή Καλών Τεχνών, καλλωπισμός με συγχρηματοδότηση των κτηρίων, συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη πρασίνου στις πλατείες και τους ακάλυπτους χώρους, καταγραφή των οικοπέδων και χώρων που είναι άδειοι και προς διάθεση , ανάπτυξη του WiFi του Δήμου, κλπ.


Δ. Τουρισμός

Από επιχειρηματική σκοπιά αναδείχθηκαν τα θέματα του σχολικού τουρισμού από το εξωτερικό, η προώθηση του συνεδριακού και του εκκλησιαστικού τουρισμού, η περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση σειράς μεγάλων events και θεματικών συμποσίων στη Αθήνα για την συνεχή προσέλκυση επισκεπτών όπως καλοκαιρινά μουσικά φεστιβάλ νεολαίας στην περιοχή της Ιεράς Οδού-Γκάζι κλπ.


Ε. Κίνητρα για εγκατάσταση νεοφυών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας

Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης ή η επάνοδος μιας υπάρχουσας επιχείρησης στο ιστορικό κέντρο ,πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα όπως:

 • Βελτίωση-ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος με βιοκλιματικές αναπλάσεις και αισθητική αξιοποίηση ενοικιαστών καταστημάτων.
 • Μείωση των δημοτικών τελών στις νέες και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δημιουργία γεγονότων- εκδηλώσεων (happenings ) με θεματικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο για την προσέλκυση πελατών – αγοραστών.
 • Δημιουργία χαρακτήρων τοπικής αγοράς π.χ. ανάπτυξη καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στου Ψειρή με προσέλκυση της κατοικίας ,σύνδεση Αρχαιολογικών Μνημείων με συναφείς αγορές όπως βιβλίου, τουριστικών ειδών και ήπια καφεστίαση
 • Διαρκής υποστηρικτικές υπηρεσίες του δήμου για την ασφάλεια, καθαριότητα κλπ της πόλης

 

5.Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την πόλη σας;

Ο συνδυασμός μας «Δικαίωμα στην Πόλη» του υποψήφιου δημάρχου Γιώργου Καμίνη, θα συνεχίσει το σχηματισμό του οράματός και της εφαρμογής του μέσα από τη συνεργασία με τους φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 πάνω στις προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι προτάσεις μας βασίζονται στις ακόλουθες τέσσερεις προτεραιότητες:

Αθήνα:Ελκυστικότερη πόλη 

Για να γίνει ελκυστικότερη η Αθήνα θα προωθήσουμε δράσεις και προγράμματα για μια ευέλικτη και δυναμική οικονομία με συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων, την εκπαίδευσή τους και την ανάπτυξη ενός κλίματος ασφάλειας. 

Αθήνα: Πόλη της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Σκοπός μας είναι να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την συνεχή εισαγωγή καινοτομιών αντλώντας ιδέες από πελάτες, προμηθευτές και άλλους συνεργάτες στη διεθνή αγορά για να παίξει η Αθήνα το ρόλο της και να αναγεννηθεί. Θα προωθήσουμε κατάλληλες παρεμβάσεις, τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όσο και κυρίως για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Αθήνας.

Αθήνα: Πόλη της Γνώσης και των Νέων Επιχειρηματιών

Η Αθήνα είναι η πόλη που δέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές και αποτελεί τη βάση πολλών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωσή της να συνδέσει αποτελεσματικά αυτό το δυναμικό μέσα από υποδομές και δικτύωση. 

Σκοπός μας είναι να αξιοποιηθούν όλες οι υποδομές που έχουν εγκαταλειφθεί στο κέντρο με την μετατροπή της σε πόλη - θερμοκοιτίδα που θα προσφέρει χώρους με σαφή ταυτότητα που θα ενισχύουν τη δέσμευση της πόλης σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά οράματα με την ενεργοποίηση των επιχειρηματικών φορέων και του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού στην ανάπτυξη και διαχείρισή τους. Δημιουργία προσανατολισμένων θεματικά θερμοκοιτίδων, χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων ιδεών και προϊόντων, προσέλκυση νεαρών επιχειρηματιών (απόφοιτων) στην πόλη με το σύνθημα Do it in Athens, διασύνδεση των πανεπιστημιακών φορέων προς αυτή την κατεύθυνση, υπηρεσίες επίλυσης καθημερινών προβλημάτων των φοιτητών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κλπ.

Αθήνα: ‘Έξυπνη Πόλη

«Έξυπνη πόλη» είναι αυτή που εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για αύξηση της τοπικής ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας. Τέτοιες εφαρμογές είναι η ηλεκτρονική επισκόπηση της διαθεσιμότητας των χώρων στάθμευσης, έξυπνες στάσεις με πληροφορίες για την κίνηση, παρακολούθηση εμπορικών τάσεων και συγκριτικών δεικτών τιμών, η αναφορά προβλημάτων κάθε είδους στις τοπικές αρχές, κτλ. 

Αθήνα:Πράσινη πόλη

Πράσινη πόλη σημαίνει την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης, που οδηγούν στην αειφόρο χρήση των πόρων και στη μείωση των εκπομπών αερίων. Οι πράσινες πολιτικές που δεν υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Τέτοιες πολιτικές είναι : 

 • η βελτίωση της ποιότητας των αστικών υπηρεσιών (π.χ. αστική αναζωογόνηση, η πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, η βελτίωση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης), 
 • η μείωση της κατανάλωσης πόρων (π.χ. αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων, αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιορισμός της άναρχης δόμησης, μείωση των αποβλήτων), και, 
 • η διάδοση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υπηρεσιών. 

Η πράσινη Αθήνα σίγουρα φαντάζει σαν ένα μακρινό όνειρο. Παρόλα αυτά όμως, παρεμβάσεις όπως η εξοικονόμηση ενέργειας από το δημοτικό οδοφωτισμό με την τοποθέτηση φωτιστικών LED, ή η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια του δήμου με έξυπνη απομακρυσμένη ενεργειακή παρακολούθηση και διαχείριση, ή η προτροπή χρήσης πράσινων υλικών και μεθόδων κατασκευής στα νέα ή στα ανακαινιζόμενα κτήρια και σχολεία δεν ανήκουν στη σφαίρα του μη εφικτού.

 

6. Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

Πιστεύουμε ότι η συστηματική ανάπτυξη του τομέα της Κ.Ο. μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις, στην οικονομική κρίση που έχει πλήξει την οικονομία και την ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη προώθηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου και την ανταπόκριση σε ανάγκες που δεν καλύπτονται από την αγορά ή το κράτος.

Θα ενθαρρύνουμε τη συνεργασία του Δήμου της Αθήνας με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την εκκλησία και την επιχειρηματική κοινότητα, αξιοποιώντας τα κίνητρα που δίνει ο Ν. 4019 /2011 στις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, τα Επιμελητήρια, τους συνεταιρισμούς τις τοπικές επαγγελματικές ενώσεις κλπ. για τη δημιουργία «Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων» με τη Τ.Α. τα οποία ως τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός τέτοιου συνεργατικού σχήματος στο Δήμο της Αθήνας, για την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία, με την υπογραφή ενός Συμφώνου Συνεργασίας, θα βασίζεται πάνω στις εξής βασικές αρχές:

 • Εδραίωση μιας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης, στην οποία θα μετέχουν ο δήμος, τα Επιμελητήρια της Αθήνας, οι Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και η εκκλησία.
 • Καλλιέργεια των αρχών της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην αλληλεγγύη σε μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου.
 • Ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση των μελών, τη μακροχρόνια διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη σταδιακή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Εφαρμογή ενός διαφανούς, αντικειμενικού, αξιοκρατικού και δημοκρατικού συστήματος στη βάση της λογιστικής, φορολογικής και ασφαλιστικής πολιτικής της κοινωνικής επιχείρησης.
 • Τοπική ανάπτυξη με στροφή στην ποιότητα με πιστοποιημένα κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και με την επένδυση σε καινοτόμες δράσεις που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το κοινωνικό προϊόν.
 • Ενεργητική υποβοήθηση κοινωνικών ομάδων στην επανένταξη στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα άρσης αποκλεισμού, πολύ περισσότερο αποφυγής των νέων μορφών αποκλεισμού επιμέρους κοινωνικών ομάδων.
 • Ανάπτυξη συνθηκών ή αξιοποίηση ευκαιριών αμφίδρομου οφέλους μέσα από δημιουργία δικτύων ομοειδών επιχειρήσεων.
 • Δημοσιότητα και πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στην κοινωνική επιχείρηση.

Αντικείμενο αυτής της συνεργασίας θα είναι:

 • η εκπόνηση ενός οδικού χάρτη όπου θα περιγράφονται τα βήματα διασφάλισης της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων εξετάζοντας τις ανάγκες τους για βιώσιμη εξέλιξη και πορεία , τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και τα υφιστάμενα κίνητρα όπως προβλέπονται για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης και στο Σχέδιο του Δήμου της Αθήνας 2014-2020 .
 • η εξέταση της δυνατότητα ανάπτυξης οριζόντιων δράσεων, θεσμικού και μη χαρακτήρα, για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας με επιλεγμένες περιοχές του εξωτερικού όπου εφαρμόζονται ανάλογα προγράμματα, συμμέτοχη σε εθνικά & διεθνή δίκτυα κοινωνικής οικονομίας (π.χ. Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Επιχειρήσεων Πρωτοβουλιών Απασχόλησης και Κοινωνικών Συνεταιρισμών, Euclid Network, Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών),
 • η διατύπωση προτάσεων για ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νέων θεσμικών φορέων, όπως τα Μικρο-Πιστωτικά Ιδρύματα (Micro Finance Institutions - MFIs), για την παροχή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και υποστήριξης προς τις Κοιν.Σ.Επ., τα τοπικά πιστωτικά δίκτυα (credit networks), το Αλληλέγγυο Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Social Venture Capital) που εμφανίστηκε τελευταία, αναλαμβάνοντας μερίδια σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του τομέα για χρονικό διάστημα έως 5 ετών,
 • η διατύπωση προτάσεων για πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος της Αθήνας στο πλαίσιο της νέας αντίληψης για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ώστε οι μέχρι σήμερα λειτουργούσες κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν τις δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, παράλληλα με την υποβοήθηση και καθοδήγηση κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική που απορρέει από την ίδια την κοινωνία και επιστρέφει σε αυτή με οικονομικά αποτελέσματα (παραγωγή πλούτου),
 • η διάχυση της ιδέας της κοινωνικής δικαιόχρησης (social franchising) που αφορά στη δημιουργία δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με όρους δικαιοδόχων φορέων και δικαιοπάροχου που καθοδηγεί και υποστηρίζει επιχειρηματικά τις υπόλοιπες κοινωνικές επιχειρήσεις, τις εφοδιάζει με συγκεκριμένα διακριτικά χαρακτηριστικά, προωθεί τα προϊόντα τους σε ενιαίο δίκτυο πωλήσεων και εφαρμόζει κοινή στρατηγική ανάπτυξης,
 • η αποτύπωση των προτάσεων για τη μετάβαση σε ένα καινοτόμο μοντέλο «οικοσυστήματος» κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στο δήμο της Αθήνας. 
 • Ενθάρρυνση των ΜΜΕ να υιοθετήσουν στρατηγικές της ΕΚΕ

 

7.Τι είναι η πρωτοβουλία «Αφήστε την κοινωνία ν’ ανθίσει»

Σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία έχουμε συζητήσει για να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία στην Αθήνα με τίτλο: «Αφήστε την κοινωνία ν’ ανθίσει», η οποία θα ξεκινήσει με το κάλεσμα σε συνάντηση συλλόγων, φορέων , Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων κλπ. που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων. Ο αρχικός πυρήνας των οργανώσεων θα βάλει ως στόχο την ανάπτυξη σταθερού πλαισίου συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελος της πόλης , της εθελοντικής δράσης των κατοίκων της και την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον δήμο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί ειδική ημερίδα που θα προσκληθούν οργανώσεις οι οποίες αποτελούν συλλογικές εκφράσεις μη ελεγχόμενες και οργανωμένες από την κεντρική κυβέρνηση και τους ΟΤΑ, οι οποίες έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Οι οργανώσεις θα συζητήσουν διεξοδικά πάνω στους θεματικούς άξονες:

1.Πολίτης (με ιδιαίτερη έμφαση στα Άτομα με Αναπηρία, τους άπορους και τα άτομα τρίτης ηλικίας και τις μειονότητες) και

2.Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής (κατηγορία που συμπεριλαμβάνει και τον πολιτισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ποιότητας).

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή των πολιτών μέσα από τον εθελοντισμό, στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης , στην δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στον δήμο της Αθήνας καθώς και στη δημιουργία προϋποθέσεων για την τοπική ανάπτυξη.

Το κείμενο που θα διατυπωθεί θα περιέχει τα κοινά αποδεκτά από όλους τους φορείς συμπεράσματα και προτάσεις. Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν τόσο στην κοινωνία της πόλης, όσο και σε όλους τους υποψήφιους του συνδιασμού «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» του υποψήφιου δημάρχου Γιώργου Καμίνη, για τη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής με στόχο μέσα από γόνιμο διάλογο, οι θέσεις και οι προτάσεις των οργανώσεων να ενσωματωθούν στις προγραμματικές δεσμεύσεις των υποψηφίων του συνδυασμού ενόψει των δημοτικών εκλογών.

Η πρωτοβουλία Αφήστε την Κοινωνία ν’ ανθίσει, θα διοργανώσει μια ημερίδα με τρείς θεματικές ενότητες.
Κάθε μία από τις θεματικές θα είναι προσανατολισμένη σε ένα διακριτό άξονα. Οι άξονες που θα καλυφθούν, είναι οι ακόλουθοι:

1.Παρουσίαση προβλημάτων/λύσεων στον τομέα Πολίτης (με ιδιαίτερη έμφαση στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, τους άπορους, τα άτομα τρίτης ηλικίας και τις μειονότητες).

 • Φτώχεια
 • Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό της πόλης- προσβασιμότητα
 • Μετανάστες και συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της πόλης

2.Παρουσίαση προβλημάτων/ λύσεων στον τομέα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής (κατηγορία που συμπεριλαμβάνει και τον πολιτισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ποιότητας).

 • Καθαριότητα
 • Ρύπανση
 • Ανακύκλωση
 • Μηχανισμός επαναχρησιμοποίησης ρούχων, επίπλων κλπ
 • Θεσμοί πολιτισμού και συμμέτοχη του πολίτη
 • Εικόνα της πόλης (Πράσινο, μπαλκόνια, χρωματισμός κτηρίων, πάρκα κλπ)
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου πολιτών
 • Συντονισμός και Ενίσχυση της Λειτουργίας των ΜΚΟ (παροχή κινήτρων, εγκαταστάσεων, προγραμματικές συμφωνίες, μηχανισμοί επιβράβευσης εθελοντών και ΜΚΟ)

3.Ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον δήμο της Αθήνας.

 

-

Social Media

         

Τελευταία Νέα

Ποιότητα ζωής στην Ευρώπη: Οι οικογένειες στην οικονομική κρίση
06 Μαΐου 2014
του Σύρου Κοσκοβόλη Το συμπέρασμα της Eurofound είναι ότι οι... >>
Συνέντευξη Σύρου Κοσκοβόλη Υποψήφιου Δημοτικού Σύμβουλου για το Δήμο Αθηναίων με το Γιώργο Καμίνη
06 Μαΐου 2014
Ο Σύρος Κοσκοβόλης δίνει απαντήσεις στα καυτά προβλήματα... >>
Συνέντευξη στο Βήμα για ΠΥΡΚΑΛ+EBO
28 Απριλίου 2014
TO NEO «ΥΠΕΡΟΠΛΟ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Σύρος Κοσκοβόλης... >>
ΕΕΑ - Σεμινάρια πυρασφάλειας για εκπαιδευτές Π.Ε.Ι.
27 Απριλίου 2014
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργάνωσε, στις... >>
Παρουσίαση του προγράμματος Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων
27 Απριλίου 2014
Παρουσίαση του προγράμματος Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων... >>
http://www.syroskoskovolis.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/gallery.kaminisynantisi.1gk-is-149.jpglink
http://www.syroskoskovolis.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/gallery.arxiepiskopos.MG_3168gk-is-149.jpglink
«
»
Progress bar